Välj en sida

2011 fick Rubrik uppdraget att ta ett helhetsgrepp om kommunikationen åt mässanKunskap & Framtid för Svenska Mässan. Målet var att öka andelen elever ur målgruppen sistaårsgymnasister samt stärka relationen med studie- och yrkesvägledare samt lärare. Kunskap och Framtid önskade också locka fler utställare bland arbetsgivare och arrangörer av utlandsstudier.

Lösningen blev att ge Kunskap och Framtid en ny position som inspirationsmässa, snarare än utbildningsmässa. Tillsammans med en ny profil som tar för sig och visualiserar begreppen valmöjligheter, drömmar och inspiration tog kommunikationen avstamp i att mässan har något att erbjuda alla besökare oavsett intressen eller studiemotivation.

Kommunikationen kring mässan spänner över nyhetsbrev till utställare och skolor, guidande förberedelsematerial för studievägledare och elever, annonser till dags- och fackpress, spårvagnsreklam, vepor i Nordstan, budskap på stadens ljustavlor samt inte minst en matnyttig blogg fylld med kunskap och inspiration samt en film som ska skapa nyfikenhet kring mässan.

De nya satsningarna har gett resultat, besökarantalet ökade år 2011 jämfört med 2010 och besökarna stannade också längre på mässan. Trafiken till Kunskap & Framtids webbplats och Facebooksida ökade också rejält jämfört med tidigare.

I dag öppnar årets upplaga av Kunskap & Framtid. Känner du någon som behöver framtidsinspiration? Tipsa dem om mässan eller sprid länken till mässans film.

Webbplatswww.kunskapframtid.se

Filmwww.kunskapframtid.se/for-besokare/dromjobbet