Välj en sida

Del 3. Tre oroliga frågor om årsredovisningar

…och tre lugnande svar

 

Fråga: Finns det någon konflikt mellan de formella krav som ställs på en årsredovisning och att ta redaktionella grepp på innehållet?


– Nej, inte egentligen. Samtidigt är det viktigt att ha en arbetsgrupp som kan och förstår årsredovisningens olika delar och de lagkrav som omger ekonomisk rapportering.

Enkelt uttryckt är det den så kallade framvagnen som är aktuell för en content-satsning. Målgruppen för er årsredovisning kanske är mogen för ett piggare vd-ord, infografik som fångar ögat och välskrivna texter som beskriver bolagets utmaningar, och hur ni möter dem?
Vi skulle gissa på att svaret är ja. Er målgrupp är mogen.

Företag och organisationer som verkligen bestämmer sig för att satsa på att berätta om sin verksamhet på ett nytt sätt väljer ofta att göra en fylligare framvagn. Under förra året arbetade vi på Rubrik exempelvis med Liseberg och Göteborgs Stadshus AB, som båda valt en sådan väg. Liseberg producerar en verksamhetsberättelse och årsredovisning som berättar om företaget Liseberg och vilka värderingar organisationen står för därför att det är viktigt, inte minst ur ett medarbetarperspektiv. Nya, gamla och potentiella medarbetare ska kunna läsa om verksamheten och få en djupare bild än den som förmedlas via det säljande marknadsmaterialet. Göteborgs Stadshus AB är en ung organisation. För dem la satsningen på intervjuer, infografik och illustrationer i årsredovisningen grunden till ett profilmaterial och något att bygga vidare på i övrig kommunikation.

 

Vidare till del 4 – Frågestund med Anna Werner (video)

Vill du prata årsredovisning med oss?

Ta med dig dina frågor, tankar, drömmar och idéer – vi agerar bollplank och bjuder på Sveriges godaste kaffe. Maila mig på anna@rubrik.se

Vi ses! /Anna Werner, kundansvarig

År i rad utnämnd till Sveriges bästa byrå

Engagerade medarbetare

Priser och nomineringar

Års erfarenhet