Välj en sida

I början av 2014 valdes Rubrik som ny uppdragsgivare för produktionen av Göteborg Energis kundtidning Effekt & Miljö. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och går ut till Göteborg Energis 6000 företagskunder som bland annat består av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommun och industri.

I tidningen lyfter vi spännande kundcase och samarbeten sprungna ur Göteborg Energis verksamhet. Vi dyker ner i pågående forskningsprojekt och blickar ut i omvärlden, och in i politiken inom energi- och miljöområdet, allt för att ge läsaren en aktuell inblick i energivärlden.

För att kunna skapa rätt content behöver man känna sin målgrupp och veta vad som engagerar publiken. Inför arbetet med det första numret av Effekt & Miljö gjorde Rubrik därför först en läsarundersökning som gjorde det möjligt att spetsa till tidningens innehåll och tilltal utifrån läsarnas behov.

Det första numret av Effekt & Miljö damp ner i brevlådan hos Göteborg Energis kunder i april och i början på juni går nummer två till tryck