Välj en sida

Juryn för Svenska Publishing-Priset har valt ut magasinet Vårt Göteborg som ett av sex finalistbidrag i kategorin Print Medborgartidningar.

För Sjöräddningssällskapets medlemstidning Trossen nomineras vi även i kategorin Print Medlemstidningar Hem och individ.

Och för fjärde året i rad går dessutom Elanders årsredovisning, som vi producerat tillsammans med More PR, till final i kategorin Print Årsredovisningar Börsbolag. Den 9 november håller vi tummarna under prisutdelningen i Stockholm.