Välj en sida

Wellspect är ett innovationsdrivet företag som levererar produkter och tjänster inom kirurgi och urologi och finns representerat över hela världen. Wellspect HealthCare har valt Rubrik som samarbetspartner i arbetet med att utveckla sin digitala närvaro och fokusera på kommunikation som skapar mervärde.

– Jag upplever Wellspect som oerhört användarfokuserat – det genomsyrar allt från forskning till produktutveckling, säger Miika Tuomivuo, innehållsstrateg på Rubrik. Jag tror att just ambitionen att i grunden förstå användaren och den äkta viljan att förbättra deras vardag är något som vi på Rubrik och Wellspect har gemensamt. Därför är det naturligt att arbeta långsiktigt med värdeskapande innehåll. Det är ett viktigt verktyg för att utveckla hela användarupplevelsen.

– För att fullt ut förstå användarnas sammanhang, behov och drivkrafter kommer vi göra en grundlig ”experience mapping” där vi fördjupar oss i de olika målgrupperna – hur de agerar, vad de tänker och vad de känner i olika faser av sin sjukdom, i kontakten med vården, som anhörig osv. Först därefter ser vi på de olika ”touchpoints” som finns mellan Wellspect och målgrupperna. Denna kartläggning avslöjar när, var och hur innehållet kan fylla en funktion. Vi får också information om när man är mottaglig för informationen, i vilka kanaler den ska spridas och vilken tonalitet den behöver ha. Detta blir grunden till den innehållsstrategi som sedan ska implementeras i alla marknader över hela världen.

– Rubriks gedigna arbete med att upparbeta en förståelse för våra målgrupper, ihop med ett genuint intresse och engagemang, har tillsammans med den modell som de tagit fram varit direkt avgörande för hur vårt arbete med ’content marketing’ kommer att se ut de närmsta åren. säger Anna Johansson, Online Marketing Communication Manager på Wellspect Healthcare

I uppdraget samarbetar Rubrik med systerbolaget Understandit som kompletterar arbetsgruppen med ovärderlig kompetens inom bland annat kognitionsvetenskap och interaktionsdesign.

[titanseparator /]

Arbetsgrupp

Claes Bergerlind, Rubrik | Kundansvarig

Hanna Finnström, Rubrik | Art Director

Miika Tuomivuo, Rubrik | Innehållsstrateg

Ingrid Hellgren Sjöberg, Rubrik | Redaktör

Erik Brorsson, Understandit | Interaktionsdesign & Kognitionsvetenskap

Jens Medin, Understandit | Projektledare