Förvandla er årsredovisning till en levande contentkanal

2018-09-26 / Sanna

Hitta historierna som ger årsredovisningen liv

Att skapa en röd tråd i en årsredovisning är en process i flera kreativa steg. Först ska ett övergripande tema etableras. Sedan ska idéer som ger temat liv jobbas fram. Den här processen älskar vi. I nya samarbeten är den ett givande sätt att lära känna varandra, och i etablerade samarbeten ger den chans att ta alla idéer ett steg längre.

Tillsammans med Liseberg har vi gjort två årsredovisningar. Nöjesparkens kommunikationschef har stor erfarenhet av redaktörskap och har lätt för att etablera både tema och hitta intervjupersoner och infallsvinklar som ger temat liv. Mer oerfarna uppdragsgivare coachar vi mer. Temat för Lisebergs årsredovisning 2016 var mångfald, och i ett av reportagen berättade vi om Duaa Daebes och hennes kollega Suhayra Hassan (sid 12-13). Duaa gjorde Liseberg uppmärksam på behovet av ett mer strukturerat mångfaldsarbete, helt enkelt genom att vara lite besvärlig. Vilka historier ur ert dagliga arbete berättar något viktigt om er verksamhet? Tillsammans kan vi hitta guldkornen som ger er årsredovisning liv.  

Formella krav på årsredovisningar vs. det redaktionella greppet

Det är viktigt att ha en arbetsgrupp som kan och förstår årsredovisningens olika delar och de lagkrav som omger ekonomisk rapportering. Men det finns egentligen ingen motsättning mellan de formella kraven och det redaktionella greppet som ger den liv. Enkelt uttryckt är det den så kallade framvagnen i publikationen som är aktuell för en content-satsning där vi skapar redaktionellt material. Målgruppen för er årsredovisning kanske är mogen för ett piggare vd-ord, en infografik som fångar ögat och välskrivna texter som beskriver bolagets utmaningar, och hur ni möter dem? Vi menar att svaret är ja. Er målgrupp är mogen. Företag och organisationer som bestämmer sig för att satsa på att berätta om sin verksamhet på ett nytt sätt väljer ofta att göra en fylligare framvagn.

Mellan 2016–2018 har vi på Rubrik arbetat med Liseberg och Göteborgs Stadshus AB, som båda valt en sådan väg. Liseberg producerar en verksamhetsberättelse och årsredovisning som berättar om företaget Liseberg och vilka värderingar organisationen står för – därför att det är viktigt, inte minst ur ett medarbetarperspektiv. Nya, gamla och potentiella medarbetare ska kunna läsa om verksamheten och få en djupare bild än den som förmedlas via det säljande marknadsmaterialet.

Göteborgs Stadshus AB är en ung organisation. För dem la satsningen på intervjuer, infografik och illustrationer i årsredovisningen grunden till ett profilmaterial och något att bygga vidare på i övrig kommunikation.  

Så skapar man intressant innehåll för nya målgrupper

Att skapa intressant innehåll för nya målgrupper är både enkelt och svårt. Du behöver dels en bra idé om vad din målgrupp engageras av, och en lika bra idé om hur ert erbjudande kan möta det engagemanget. Dessutom behövs ett skickligt team av hantverkare. Alltså drivna redaktörer, skribenter och art directors. En välarbetad text blir intressant läsning för vem som helst, även den som inte är speciellt insatt i området. Du får den typen av texter med ett bra redaktörskap och duktiga skribenter. Lägg till en professionellt anpassad form och du kan inte misslyckas.    

Inspireras av andra och fördjupa dina kunskaper

Har du redan kommit en bit i tankeprocessen kring din årsredovisning? På internationella Report Watch kan du fördjupa dina kunskaper. Här hittar du topplistan över de årsredovisningar som bedöms vara bäst i världen. På sajten finns också Report Watchs bedömningskriterier. Hur väl möter er årsredovisning de kraven? Även om ni är ett mindre bolag som inte siktar på att tävla finns inspiration och kunskap att hämta. Exempel: Några av de bolag som placerar sig högst på topplistan har låtit vd:s inledning bli ett filmat inslag istället för en text. Ett filmat vd-ord kan delas och spridas via många kanaler. Är det något för er?
 

 

I "Rubrik snackar årsredovisning" på Rubrik Talks på IHM Business School berättar vi hur årsredovisningen i sig kan bli en contentkanal som lyfter fram nya sidor i er verksamhet. Hör Anna Werner, fd kundansvarig på Rubrik och Julia Vasilis, informationschef på Liseberg, berätta hur Liseberg och Rubrik tillsammans gjorde för att skapa en inspirerande årsredovisning som lyfter fram nöjesparkens viktiga verksamhet bakom ytan av sockervadd och hisnande åkturer.

Intresserad av att ta nya grepp på er årsredovisning?

Ta en kaffe med Ingrid eller Claes så berättar vi lite mer.

Claes Bergerlind — claes@rubrik.se eller 031–719 06 04
Ingrid Hellgren Sjöberg — ingrid@rubrik.se eller 031–719 06 08