Tre nya ramavtal på plats

2015-12-05 / Sanna

– Vi har ett långt och positivt samarbete sedan tidigare med Göteborgs Stad och därför känns det väldigt roligt att kunna vara delaktiga i Stadens utveckling även framåt, säger Ingrid Hellgren Sjöberg, vd på Rubrik. Utöver de tre egna avtalen så är Rubrik också underleverantör till systerbolaget Start som är ramavtalsleverantör på området Fullservice Reklam. Eftersom vi gjort många olika saker för Göteborgs Stad och de kommunala bolagen de senaste åren så kanske du är nyfiken på vad vi kan åstadkomma. Här är några exempel.

Fullservice Tidningsproduktion – Redaktionellt

Vi producerar många av Stadens tidningar. För samtliga produktioner tar vi fram ett redaktionellt koncept, skapar formen och producerar sedan tidningarna löpande. Bland titlarna vi jobbar med för Stadens räkning hittar du bland annat Vårt Göteborg, Kretslopp, Effekt & Miljö, Jag är Sverigefinne, Bo Bra Hemma Magasinet, Business samt Göteborgs Spårvägars interntidning Utresan.

Introduktion till Hemtjänsten – Digital utbildning

Under våren 2015 lanserades en ny introduktionsutbildning för Hemtjänsten i Göteborgs Stad. Utbildningen visar på konkreta exempel, ger introduktion i lagar och regler och lyfter utmaningar som finns i verksamheten. Den visar också hur människor kan utveckla och påverka det dagliga arbetet. Utbildningen är webbaserad och innehåller även filmat material med exempel på situationer som medarbetarna möter i sin vardag.

Göteborgs internationella webbplats – Digitalt

2014 hjälpte vi Stadsledningskontoret med en engelskspråkig webbplats där de kan berätta om Göteborgs Stads arbete för en internationell målgrupp. Sidan ska fungera som en ingång till de internationella projekt staden deltar i, liksom berätta och lyfta strategiskt viktiga områden, exempelvis Göteborg som innovationsarena och hållbar och grön/smart stad.

Göteborg-Oslo-samarbetet – Identitet + sajt

Under hösten har vi tagit fram en ny grafisk identitet och en digital plattform åt Göteborg-Oslo-samarbetet. Här kan man läsa om flera av regionens spännande projekt, samarbeten, evenemang och kopplingar mellan företag, universitet, städer, kommuner, science parks och kreatörer.

Göteborgs Hamn – Content

För Göteborgs Hamn producerar vi regelbundet redaktionella nyhetstexter till Hamnens nyhetsbrev som går ut till kunder och samarbetspartners. Vi bidrar också med texter som publiceras i andra sammanhang, exempelvis Hamnens Hållbarhetsredovisning.