Att gå på djupet både under och ovan jord

Epiroc

Med ambitionen att modernisera, skapa mervärde och förmedla expertkunskap producerar Rubrik industriföretaget Epirocs globala kundtidning Mining & Construction som idag ges ut i 45 länder. 

Utmaning

Med anledning av branschutvecklingen och hårdnad konkurrens är Epiroc inne i en förflyttning. Bolaget vill inte enbart uppfattas som en stark och teknologifokuserad produktleverantör, utan som en marknadsledande aktör med spetskompetens – och en affärspartner som erbjuder smarta lösningar vad gäller total ägandekostnad. Med utgångspunkt i ompositioneringen ville Epiroc modernisera sin globala kundtidning Mining & Construction. Målet var att den skulle sätta in verksamheten i ett större sammanhang och förmedla expertkunskap och mervärde.

Lösning

När vi tog fram det nya redaktionella konceptet för tidningen låg fokus på att visa upp Epirocs kompetens och bredd. Läsaren får bland annat exempel på hur bolaget jobbar nära sina kunder och hur dess djupa kunskap kan spara stora pengar åt dem. Även förmågan att ligga i framkant och ta fram hållbara lösningar lyfts fram. Varje nummer har en temadel där ett ämne som kopplar till Epirocs verksamhet blir belyst från olika håll.

Resultat

Efter att ha tagit fram det redaktionella konceptet började Rubrik producera tidningen. Vi ansvarar för redaktörsskap, formgivning och copy för huvuddelen av tidningen. Reportage från avlägsna delar av världen läggs oftast ut på frilansande journalister och fotografer. Det första numret av ”nya” Mining & Construction kom ut i slutet av 2017. Tidningen översätts till bland annat engelska och spanska, ges idag ut i 45 länder och har fått mycket god respons, både internt och externt.

Uppslag av tryckt magasin för Epiroc

”Tidningen är en viktig del i arbetet med att inspirera våra kunder och hjälpa dem ett fortsätta utveckla sina verksamheter. Den stödjer vår position som expert inom gruvnäring, infrastruktur och naturtillgångar. Mining & Construction spelar även en viktig roll i byggandet av vårt nya varumärke, Epiroc”.

Anna Dahlman Herrgård
Global Communication and Brand Manager

Nyfiken?
Gustaf Höök - Redaktör
Gustaf Höök
Redaktör