Göteborg Energi

Fullservice Content

Bakgrund

Göteborg Energi är Västsveriges ledande energibolag. Bolaget levererar förnybar energi, värme, kyla och energieffektiva lösningar åt privatpersoner, företag och transportsektorn och satsar mycket på forskning, hållbarhet och stadsutvecklingsfrågor. Rubrik har producerat digitala nyhetsbrev, fysiska kundtidningar och webbcontent åt Göteborg Energi sedan 2014.

Utmaning

Som komplement till de fysiska kundtidningar som vi producerade åt Göteborg Energi önskade bolaget skapa en mer frekvent dialog med sina privat- och företagskunder för att presentera sina tjänster och produkter på ett inspirerande sätt. De ville stärka bilden av Göteborg Energi som ett bolag som hjälper sina kunder att sänka sina energikostnader och minska sin miljöpåverkan och visa att de är ett up to date, lyhört och kundorienterad företag. De ville också öka engagemangsgraden i sina sociala kanaler, få fler följare och öka trafiken därifrån till sin webb.

Lösning

2014 tog vi fram ett koncept och en helt ny form för ett digitalt nyhetsbrev och har sedan dess fyllt dessa med inspirerande kundcase, innovationer, erbjudanden, nyheter och tips. Nyhetsbreven till Göteborg Energis privat- och företagskunder skickas ut en gång i månaden och mottas av cirka 95000 kunder. Hösten 2017 skapade vi även engagerande content till bolagets sociala kanaler med målet att nå ett bredare ålderspann med fler yngre följare. Fokus låg på underhållning och inspiration när vi tog fram tre nya innehållselement, däribland en grafikbaserad underhållning i frågesportspaketering och miniporträtt för att komma Göteborg Energis medarbetare och kunder närmare.

Resultat

Genom att använda ett Marketing Automation system kan Rubrik enkelt följa upp och samla statistik från nyhetsbreven som fungerar som underlag för nästkommande utskick. Våra nyhetsbrev för Göteborg Energis kunder har en konstant hög öppningsfrekvens på mellan 35-40% och en klickfrekvens på mellan 6-14 procent. Inför arbetet med att skapa content åt Göteborg Energis sociala kanaler tog vi fram en kanalstrategi och en contentkalender med publiceringsplan för Instagram, Facebook, LinkedIn och den externa webben. Därefter började vi producera content. Inom loppet av fyra månader hade Göteborg Energi mer än tredubblat sitt följarantal på Instagram.

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här uppdraget? Kontakta kundansvarig Ingrid Hellgren