Göteborgs-Posten

Magasin

Bakgrund

Inför 2018 ville Göteborgs-Posten ta ett omtag på och förnya sitt helgmagasin Två Dagar. En ny redaktion tillsattes och ett nytt koncept för magasinets innehåll och form påbörjades. Rubrik fick uppdraget att tillsammans med Två Dagar-redaktionen sätta det nya konceptet.

Utmaning

Målet var att stärka bilden av GP som kvalitetsprodukt och att hitta ett spännande och intressant innehåll som tilltalar huvudmålgruppen, läsare och boende i storgöteborg i åldern 25-50 år. Ambitionen var att skapa en premiumprodukt med ett överraskande innehåll, men samtidigt behålla en folklig och personlig känsla. Tillsammans med Två Dagars redaktion tog vi fram innehållsbyggstenar till det nya magasinet och började sedan redesigna den grafiska formen. Utmaningen var bland annat att Två Dagar skulle dela DNA med morgontidningen genom formmässiga kopplingar, men samtidigt förmedla en känsla av premiumprodukt. 

Lösning

Lösningen blev en grafisk form där texten får ta plats och blir en viktig del av premium-känslan. En annan viktig kvalitetsmarkör är omsorgen om detaljerna för att skapa rätt identitet och kvalitetskänsla. Många av de nya ikonerna och formelementen är framtagna för att fungera även digitalt, vilket är viktigt eftersom Två Dagar också fått en mer framträdande plats på gp.se.

Resultat

Lördag den 24 februari 2018 var det nypremiär för GPs helgbilaga Två Dagar som då gick in på sin 23:e årgång. Sedan dess har helgmagasinet kommit ut varje lördag i sin nya kostym, som blivit mycket uppskattad av både läsare och av Göteborgs-Posten. 

Priser och nomineringar:
Svenska Designpriset 2018 — Silver

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här uppdraget? Kontakta AD Fredrik Sandberg

Både bland läsare och på Göteborgs-Posten finns förväntningar på vad vårt helgmagasin ska vara. Då är det extra viktigt med någon som kommer in med en fräsch blick för att hjälpa till att identifiera vad som kan göras om och vad som bör behållas. Den rollen har Rubrik tagit på ett helhjärtat sätt med lika delar professionalitet, energi och entusiasm och vi är mycket glada över resultatet.

Ulf Roosvald
Huvudredaktör Två Dagar