Göteborgs Stad

Webbutbildning

Bakgrund

Göteborgs Stad organiserar stadens förvaltningar, bolag och nämnder och har över 54 000 anställda. Under de kommande åren behöver staden rekrytera uppemot 500 undersköterskor till hemtjänsten årligen för att kompensera för undersköterskor som går i pension och en åldrande befolkning. Göteborg består av tio stadsdelar som alla har olika rutiner och förfarande att ta hänsyn till, men vården som erbjuds ska vara densamma oavsett var i staden man bor.

Utmaning

Målet var dels att skapa en samsyn hos alla de undersköterskor som redan jobbar eller är på väg att börja jobba i någon av Göteborgs tio stadsdelar. Målet var också att nå fram till undersköterskor med varierande kunskap om hemtjänsten och att förbereda dem inför yrkesrollen, rutinerna, lagar, regler och potentiella dilemman. Målgruppen har olika förutsättningar när det gäller tidigare vårdutbildning och ligger på olika nivåer i det svenska språket.

Lösning

Vi tog fram en webbaserad introduktionsutbildning för både desktop och mobil riktad till alla nyanställda medarbetare i hemtjänsten. Utbildningen är uppbyggd i sex kapitel som motsvarar vårdprocessens sex olika steg. Under utbildningen följer man den fiktiva personen Maria genom kapitel som både filmats och animerats. I slutet av varje kapitel behöver tittaren besvara ett antal frågor för att kunna komma vidare till nästa kapitel. Stort fokus lades på att göra språket tydligt och rakt för att få med sig hela målgruppen. Prova gärna utbildningen gratis här.

Resultat

Reaktionerna på utbildningen var mycket positiva och enligt uppdragsgivaren har utbildningen varit ett stort stöd i arbetet. Göteborgs Stad beställde kort därefter en uppföljningsfilm av Rubrik som landade i Introduktion för Äldreboende. Flera andra kommuner i landet har inspirerats och visat intresse för utbildningen liksom andra aktörer som arbetar med äldrefrågor.

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här uppdraget? Kontakta kundansvarig Ingrid Hellgren.

”Det är en styrka att vi har en gemensam introduktion. Göteborgs Stad blir attraktivare som arbetsgivare när staden är tydlig med vad som förväntas av medarbetarna i deras uppdrag. Att veta vad som gäller ger arbetslust.”

Nina Sjöberg
Enhetschef Hemtjänsten Västra Göteborg.

 

TESTIMONIAL

Erika på Göteborgs Stad – en nöjd beställare

Erika Rodriguez Lindgren, projektledare på Göteborgs Stad, berättar om varför utbildningen togs fram, hur processen såg ut och hur hon upplever resultatet av utbildningen.