Hornbach

Strategi och innehålls­produktion

Bakgrund

Hornbach är ett internationellt byggvaruhus med huvudkontor i Tyskland och 150 varuhus utspridda i hela Europa. Rubrik har producerat Hornbach Sveriges direktreklam i form av reklam-, projekt- och produkthäften och butiksskyltar sedan 2016. Våren 2017 fick Rubrik i uppdrag att även ta fram en kommunikationsstrategi för Hornbachs sociala kanaler i Sverige. 

Utmaning

Huvuddelen av det material som tidigare publicerades i Hornbach Sverige sociala kanaler var ärvt content från Tyskland som inte hade anpassats för en svensk publik. I samband med lansering av sin nya webbshop hösten 2017 bestämde sig Hornbach Sverige för att ta ett nytt helhetsgrepp bland annat i form av en ny kommunikationsstrategi. Målet med strategin var att stärka Hornbach Sveriges kreativa varumärkespositionering och tydligare koppla kommunikationen till företagets varumärkesprofil. Samtidigt bestämde sig Hornbach Sveriges för att utöka produktionen av content till sina sociala kanaler.

Lösning

Stategiarbetet tog avstamp i research av befintliga styrdokument, den tyska sociala mediestrategin och byggvaruhusets egna kundundersökningar. Vi intervjuade varuhuspersonal för att definiera kundernas vanligaste frågor, problem och misstag och höll i workshops för att ringa in prioriterade målgrupper, konkurrenter och affärsmål. Därefter tog vi fram ett kanalkoncept med kommunikationsutmaningar och lösningar summerade i olika vinjetter där man får möta Hornbachs medarbetare och inspirerande kunder i personliga porträtt, utbildande bygg- och trädgårdsskolor och lekfulla animerade kortfilmer som ska få fler kunder att våga ta sig an sina drömprojekt. 

Resultat

I mars 2018 började vi producera content åt Hornbach Sverige utifrån den nya kommunikationsstrategin. En redaktion med Hornbachmedarbetare samt projektledare, skribent och formgivare från Rubrik skapar innehåll kvartalsvis utifrån en contentkalender. Responsen på det nya innehållet har varit mycket positiv. Antalet följare har vuxit markant, likaså interaktionen med Hornbachs följare på Facebook och Instagram. Hornbach Sverige har också fått beröm från moderbolaget i Tyskland som sneglar på Sveriges nya sociala mediestrategi.

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här uppdraget? Kontakta projektledare och redaktör Patrik Malmer.

”Rubrik hjälper oss i den dagliga produktionen och vid formtoppar. De är flexibla, snabba, kvicktänkta och lätta att arbeta med”

Sara ter Borch, marknadskoordinator Hornbach Sverige.