Mareld

Jubileumsbok

Bakgrund

Mareld är landskapsarkitekterna som brinner för landskapsarkitekturens roll, att addera och göra skillnad. Grundsynen i företagets arbete är nerkokat till två ord som genomsyrar företaget i stort och smått; Hjärta och Mod. Rubrik hjälpte Mareld profilera sig genom en jubileumsbok som utstrålar såväl hjärta som mod.

Utmaning

Landskapsarkitekterna Mareld startade sin verksamhet 2006. Till sitt tioårsjubileum ville kontoret ta fram en bok som visade vad verksamheten uppnått under det decennium som passerat. När vi mötte Mareld för första gången stod de mitt i ett varumärkesarbete. I samband med jubileet hade också större frågor om inriktning och mål väckts. Var står kontoret nu? Hur vill Mareld utvecklas framöver?

Lösning

Vårt förslag blev att kombinera idén om en bok som visar Marelds projekt/case, med material som visar hurdana Mareld är att arbeta med. Jubileumsboken utvecklades till en publikation om drivkrafter indelad i kapitel som vart och ett handlar om en drivkraft som är viktig för Mareld. Boken leker med X som symbol. X:et symboliserar den romerska siffran tio, men kan också stå för krysset på kartan (där Mareld arbetar), variabeln i en ekvation, mod, hjärta, tid eller ett ekosystem. I varje Mareld-projekt finns en faktor som från början kan vara okänd, men som kontoret laddar med ett värde som de anser är viktigt för att nå önskat resultat. Varje kapitel består av intervju med en Mareld-medarbetare, en text som lyfter upp någon aspekt av kapitlets tema samt ett antal case.

Resultat

Priser och nomineringar:
Swedish Content Awards 2018 — Nominering
Publishingpriset 2018 — Nominering

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här uppdraget? Kontakta AD Hanna Finnström

”Mareld är modiga. Jag var tveksam till bokidén under hela processen. Jag kunde inte riktigt se att resultatet skulle bli bra, och jag tyckte att investerade mycket pengar. Men nu när jag ser den färdiga boken tycker jag att den är värd varenda krona. Den är fantastisk. Den är som en receptsamling till intressant landskapsarkitektur.”

Jan Berglund, styrelseordförande Mareld, fd vd Ekologigruppen och tidigare avdelningschef WSP Landskap Stockholm.