Sjöräddnings­sällskapet

Magasin

Bakgrund

Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss. Det har man gjort sedan 1907. Verksamheten bedrivs helt ideellt – tack vare medlemsavgifter, gåvor och donationer – och över 2 100 frivilliga sjöräddare på sjuttio räddningsstationer är beredda att rycka ut i alla väder. Sjöräddningssällskapet medverkar i 70 procent av all sjöräddning som utförs i Sverige.

Utmaning

Sjöräddningssällskapets viktigaste kanal för kommunikation med medlemmarna är tidningen Trossen som kommer ut fyra gånger per år. Efter en omvärldsanalys beslutade man 2014 att ändra på ett mångårigt upplägg. Målet var bland annat att tydligare göra Trossen till en tidning för båtägare och att knyta den närmare Sjöräddningssällskapet, för att visa det större värdet mer medlemskapet. Uppdraget gick till oss på Rubrik.

Lösning 

Utöver att förändra formatet och göra tidningen mer ”magasinig”, med stort utrymme för bildjournalistik, gjorde vi Trossen mer inriktad på att leverera nytta till läsaren. Det blev mer av konkreta tips och råd kring att äga och framföra båt – och även större fokus på sjöräddning, för att visa på all kompetens som finns hos Sjöräddningssällskapet och dess samarbetspartners. På så sätt stärks vi-känslan; både inom organisationen och mellan frivilliga sjöräddare och vanliga medlemmar.

Resultat

Trossen har blivit mer ”instrumentell” och nyttig, vilket har lett till mycket god respons från Sjöräddningssällskapets medlemmar. Tidningen har vid två tillfällen nominerats till Svenska Publishingpriset i kategorin bästa medlemstidning – och 2017 belönades den med första pris.

Priser och nomineringar:
Publishingpriset 2017 — Guld
Publishingpriset 2018 — Nominering

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här uppdraget? Kontakta redaktör Gustaf Höök