Stavdal

Innehållsproduktion

Bakgrund

Världens länder har tillsammans med FN antagit en ambitiös agenda att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. Satsningen går under namnet Agenda 2030 och här kan du läsa om de globala målen.
Stavdal, ett av Sveriges största maskinuthyrningsföretag, vill också bidra till en hållbar värld. De vände sig därför till Rubrik för att få hjälp med att sprida företagets insatser för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Utmaning

Utmaningen låg i att beskriva Stavdals hållbarhetsarbete på ett sätt som tilltalar målgrupperna och samtidigt överensstämmer med GRI:s riktlinjer samt Agenda 2030.  Av miljömässiga skäl ville Stavdal inte att rapporten skulle tryckas. Stavdal önskade också att rapporten skulle bli något mer än ett pliktdokument – att innehållet skulle vara intressant för alla.

Lösning

Tillsammans med Stavdal tog vi fram design och innehållskoncept för att säkerställa hur och vad de skulle kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete. Med hjälp av reportage, personporträtt, statistik och omvärldsanalyser beskrevs Stavdals hållbarhetsarbete under 2018. Allt ligger samlat på en webbplats som Rubrik tagit fram struktur och design för. På webbplatsen kan man också ta del av Stavdals årsredovisning och ett utförligt GRI-index.
Eftersom Stavdal gör många hållbarhetsinsatser på en årlig basis föreslog vi även att de löpande skulle fortsätta kommunicera kring hållbarhetsfrågorna under året, och vi tog fram ett redaktionellt koncept för en blogg. Bloggen är den hubb där Stavdal löpande pratar om hållbarhet och säkerhet. Varje år beslutar Stavdal om ett nytt område som de ska fokusera på. 2019 års fokusområde blev Säkerhet med handmaskiner. Inläggen på bloggen marknadsförs via Stavdals sociala kanaler.  

Resultat

Marie Lindkvist, hållbarhets- & kvalitetsansvarig, Stavdal, om resultatet:  ”Som samhällsaktör tycker vi att det är viktigt att inte bara arbeta med hållbarhetsfrågor, utan även kommunicera detta enkelt och överskådligt till alla typer av intressenter. Därför är vi oerhört nöjda med vår webbaserade hållbarhetssida som på flera sätt har överträffat vår förväntan. Den är både levande och kommunikativ. Sidan gör det möjligt för oss att vara transparenta och dela information om vårt hållbarhetsarbete och utveckling i realtid. Det tycker vi är hållbart.”

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här uppdraget? Kontakta projektledare och redaktör Frida Valentin.

"Vår webbaserade hållbarhetssida har på flera sätt överträffat vår förväntan. Den är både levande och kommunikativ."

 

Marie Lindkvist, hållbarhets- & kvalitetsansvarig på Stavdal

rubrik stavdal årsredovisning
rubrik stavdal årsredovisning