Stena Renewable

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Bakgrund

2018 förvärvade AMF och KLP en betydande andel av aktierna i Stena Renewable AB från Stena Adactum AB. Syftet var att skapa förutsättningar att realisera Stena Renewables omfattande portfölj av vindkraftsprojekt. Kapitaltillskottet ger Stena Renewable möjligheter att finansiera de investeringar som krävs för att bolaget ska bli ett storskaligt förnybart energibolag.

Utmaning

I samband med ägarförändringen och satsningen mot framtiden så blev det ännu viktigare än tidigare att berätta om Stena Renewables starka utveckling och pågående projekt, samt belysa bolagets hållbarhetsarbete.

En annan viktig uppgift för Stena Renewable är att berätta om hur vindkraften kan bli en avgörande pusselbit för att Sverige ska nå målet med ett 100 procent förnybart elsystem till 2040. 

Lösning

Tillsammans med Stena Renewable tog vi fram en idé och ett koncept för en ny års- och hållbarhetsredovisning. Den grafiska formen och innehållet utgick från Stena Renewables nya varumärkesplattform och i konceptet strävade vi efter att skapa en intressant och lättillgänglig mix av berättelser om företagets nutid, dåtid och framtid och vindkraftens styrkor.

Nyckeln blev att blanda förklarande faktatexter med lättillgänglig infografik och redaktionella reportage. Dessutom presenterades också för första gången Stena Renewables hållbarhetsarbete i relation till FNs globala hållbarhetsmål på ett strukturerat sätt.

Resultat

Stena Renewable var mycket nöjda med slutprodukten, som uppfyllde målen gentemot de nya ägarna och skapade intern stolthet.

Års- och hållbarhetsredovisningen nominerades också i Svenska Designpriset 2020.

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här eller liknande uppdrag? Kontakta Ingrid Hellgren Sjöberg

”I Sverige satsar vi på ett 100 procent förnybart elsystem till år 2040 och vindkraften är en viktig framgångsfaktor.”

Peter Zachrisson
VD, Stena Renewable