Att stärka infrastrukturen i Bottniska viken

WALLENIUS SOL

Efter lanseringsmagasinet The Enabler valde vi att ta fram en strategi för ett långsiktigt varumärkesbyggande och utvecklade en naturlig digital fortsättning på The Enabler.

Utmaning

Samarbetet inleddes med ett stort och intensivt arbete under våren 2019 där Rubrik ansvarade för all kommunikation kopplad till lanseringen av det nya rederiet, däribland en kundtidning som fick namnet The Enabler. Efter lanseringen som fick stor uppmärksamhet fick vi i uppdrag att ta fram en kommunikationslösning som säkerställer att både kunder och omvärld fortsätter att intressera sig för WALLENIUS SOLs erbjudande och verksamhet över tid.

Lösning

Vi valde att ta fram en strategi för ett långsiktigt varumärkesbyggande genom att utveckla en en digital fortsättning på The Enabler. 

Under strategiarbetet utkristalliserades tre målgrupper; potentiella kunder inom svensk och finsk skogs- och basindustri, speditörer med fokus på inköpsansvariga samt ”Det omgivande samhället”, inklusive politiker, media etcetera. 

Vi fördjupade oss i varje målgrupp för att bland annat identifiera deras intresseområden, utmaningar och relevanta kommunikationskanaler. Insikterna byggdes sedan in ett kreativt redaktionellt koncept som omfattar skräddarsydda innehållsbyggstenar i form av artiklar, reportage och filmer, samt en plan för spridning av innehållet via WALLENIUS SOLs webb,  sociala medier och nyhetsbrev.

Resultat

Tidningen The Enabler blev oerhört uppskattad under lanseringsperioden våren 2019 och har använts flitigt i samband med många olika typer av möten och mässor. Arbetet med att ta fram content enligt det nya konceptet pågår för fullt sedan senhösten 2019. Responsen har varit mycket god med tanke på att vår uppdragsgivare valt att satsa på organisk spridning till en början. Som ett exempel nådde de två första inläggen på Linkedin över 12 000 personer vardera, efter bara ett par veckor. Inläggen har också fått hundratals reaktioner och många kommentarer och nyfikna frågor. 

Priser och nomineringar:
Svenska Designpriset 2019 — Silver

”Det här var jätteroligt för oss alla! Rubrik har gjort en högkvalitativ produkt som verkligen tillför ett värde. Nu ser vi fram emot ett fortsatt samarbete, och det ska bli roligt att jobba vidare med webbversionen av tidningen enligt det nya konceptet.”

Ragnar Johansson
VD på WALLENIUS SOL är stolt och glad för silvret i Svenska Designpriset 2019.

Nyfiken?
Ingrid Hellgren Sjöberg
Ingrid Hellgren Sjöberg
VD / Kundansvarig