Årsredovisning

Årsredovisningen... en pliktskyldig uppräkning av siffror, statisk och torr information? Inte alls – vi hjälper er att utnyttja årsredovisningens fulla potential att profilera och stärka ert varumärke. 

Dags för årsredovisning, nu igen…?

Vi känner alla till känslan: när förra årets rapport är presenterad och färdig vill vi bara sätta en bock i rutan. Vi hör det från våra uppdragsgivare också. Både kommunikationsavdelning och ekonomi vill gå vidare. Inget mer prat om årsredovisningar tack. Men vi vet ju också att det inte dröjer länge förrän det är dags att börja planera för produktionen av nästa rapport.

Är det i år ni väljer att ta ett redaktionellt grepp på er årsredovisning? Vi tycker det. Vi vill gärna inspirera er att göra årsredovisningen till en mer lustfylld produktion. Både för er som arbetar med materialet. Men också för dem som läser er årsrapport.

Hitta historierna som ger årsredovisningen liv

Att skapa en röd tråd i en årsredovisning är en process i flera kreativa steg. Först ska ett övergripande tema etableras. Sedan ska idéer som ger temat liv jobbas fram. Den här processen älskar vi. I nya samarbeten är den ett givande sätt att lära känna varandra, och i etablerade samarbeten ger den chans att ta alla idéer ett steg längre.

En del av våra kunder har redan stor erfarenhet av redaktörskap och lätt för att etablera tema och hitta intervjupersoner och infallsvinklar. Mer oerfarna uppdragsgivare coachar vi mer. Vilka historier ur ert dagliga arbete berättar något viktigt om er verksamhet? Tillsammans kan vi hitta guldkornen som ger er årsredovisning liv.  

Formella krav på årsredovisningar vs. det redaktionella greppet

Det finns egentligen ingen motsättning mellan de formella krav som finns på en årsredovisning och det redaktionella greppet som ger den liv. Men det är förstås viktigt att ha en arbetsgrupp som kan och förstår årsredovisningens olika delar och de lagkrav som omger ekonomisk rapportering. Enkelt uttryckt är det den så kallade framvagnen som är aktuell för en content-satsning där vi skapar redaktionellt material. Målgruppen för er årsredovisning kanske är mogen för ett piggare vd-ord, en infografik som fångar ögat och välskrivna texter som beskriver bolagets utmaningar, och hur ni möter dem? Vi menar att svaret är ja. Er målgrupp är mogen. Företag och organisationer som bestämmer sig för att satsa på att berätta om sin verksamhet på ett nytt sätt väljer ofta att göra en fylligare framvagn.

Så skapar man intressant innehåll för nya målgrupper

Att skapa intressant innehåll för nya målgrupper är både enkelt och svårt. Du behöver dels en bra idé om vad din målgrupp engageras av, och en lika bra idé om hur ert erbjudande kan möta det engagemanget. Dessutom behövs ett skickligt team av hantverkare. Alltså drivna redaktörer, skribenter och art directors. En välarbetad text blir intressant läsning för vem som helst, även den som inte är speciellt insatt i området. Du får den typen av texter med ett bra redaktörskap och duktiga skribenter. Lägg till en professionellt anpassad form och du kan inte misslyckas.    

En del företag och organisationer har mycket egen kunskap om vad som krävs för att skapa en produktion som har journalistiska kvaliteter. I ett sådant samarbete fungerar vi på Rubrik som bollplank för innehållet, men kan göra en större insats för att skapa form och layout. I andra samarbeten är uppdragsgivaren mer osäker på hur materialet ska arbetas fram. Då gör vi en större insats som projektledare och redaktörer. Vi kan till exempel hjälpa till med att bolla idéer om vilka perspektiv som ska lyftas, hur idéerna ska få liv och vilka intervjuer som behöver göras.

Inspireras av andra och fördjupa dina kunskaper

Har du redan kommit en bit i tankeprocessen kring din årsredovisning? På internationella Report Watch kan du fördjupa dina kunskaper. Här hittar du topplistan över de årsredovisningar som bedöms vara bäst i världen. På sajten finns också Report Watchs bedömningskriterier. Hur väl möter er årsredovisning de kraven? Även om ni är ett mindre bolag som inte siktar på att tävla finns inspiration och kunskap att hämta. Exempel: Några av de bolag som placerar sig högst på topplistan har låtit vd:s inledning bli ett filmat inslag istället för en text. Ett filmat vd-ord kan delas och spridas via många kanaler. Är det något för er?
 

 

Rubrik Talks

I "Rubrik snackar årsredovisning" på Rubrik Talks på IHM Business School berättar vi hur årsredovisningen i sig kan bli en contentkanal som lyfter fram nya sidor i er verksamhet. Hör Anna Werner, fd kundansvarig på Rubrik och Julia Vasilis, informationschef på Liseberg, berätta hur Liseberg och Rubrik tillsammans gjorde för att skapa en inspirerande årsredovisning som lyfter fram nöjesparkens viktiga verksamhet bakom ytan av sockervadd och hisnande åkturer.