Hållbarhets­redovisning

2018-09-06 / Sanna

Hållbarhet är på allas läppar. Så varför inte kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett sätt som verkligen intresserar er målgrupp? Vi kan ta fram en hållbarhetsredovisning med innehåll som verkligen lyfter. 

Uppvärmningen av jorden går fortare än vad forskarna förutspått. Extremväder, skogsbränder och torka blir allt vanligare. Samtidigt är majoriteten av världens miljöexperter överens. Det går att vända den negativa utvecklingen.

I Sverige ska vi vara fossilfria till år 2045 och år 2050 ska jordens utsläpp av växthusgaser minska med 80 procent. Men då krävs krafttag, inte minst från företagen.

Hållbarhetsfrågan, det vill säga social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, är högt prioriterad bland de flesta stora företag. Numera har lejonparten förstått att hållbarhet inte bara är ett måste för jordens överlevnad, det är också nödvändigt för att bli ett konkurrenskraftigt bolag.

I dag måste stora företag ta fram en hållbarhetsrapport. Så varför inte kommunicera hållbarhetsarbete på ett sätt som verkligen intresserar er målgrupp? Hållbarhet är ju en fråga om förtroende som kan användas i marknadsföring och för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

Vi kan hjälpa er att ta fram en hållbarhetsredovisning som levandegör resultatet på ett sätt som positionerar er verksamhet och stärker ert varumärke i relation till kunder, anställda och blivande medarbetare. På Rubrik kan vi hjälpa er med hela eller delar av arbetet, självklart enligt standarder som exempelvis Global Reporting Initiative (GRI).

EU uppmuntrar företag att använda något etablerat ramverk för hållbarhetsrapportering. GRI är den standard som används av majoriteten av de företag som hållbarhetsrapporterar. GRI fungerar som en lathund i hur era huvudsakliga hållbarhetsfrågor kan identifieras. Riktlinjerna består också av principer för redovisningen och förslag på relevanta hållbarhetsaspekter.
 

SÅ HUR FÖRVANDLAR NI MÅSTEDOKUMENTET TILL VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING?


1. Syfte, målgrupp och kanaler

Utöver lagkravet, vad vill ni berätta med hållbarhetsredovisningen? Syftet hänger såklart ihop med målgruppen. Är det kunder, samarbetspartners eller framtida medarbetare ni vill nå ut till? När det är spikat bestämmer vi vilken eller vilka kanaler som passar bäst för den valda målgruppen. 

2. Redaktionellt koncept

Nu är det dags att ta fram de kreativa lösningarna för innehållet. I konceptet beskrivs exakt vilken typ av content som ska tas fram (film, text, grafik etc), varför (vilken utmaning det ska lösa), vilken vinkel det ska ha (för att intressera målgruppen), hur ofta det ska publiceras samt hur det ska mätas och följas upp. Läs mer om hur vi arbetar med redaktionella koncept här.

3. Balans och transparens 

Undvik att bara skriva om allt det positiva ni gör. Genom att inkludera de negativa aspekterna blir rapporten mer balanserad och samtidigt trovärdig för mottagaren.  

4. Var ute i god tid

Planera in publicering för era hållbarhetsnyheter över hela året eller publicera delar av rapporten vid olika tillfällen för att öka penetrationen. Men spara godbitarna till sist. Släpp rapporten ihop med er största nyhet för att nå ut bredare med lanseringen av hållbarhetsrapporten. 
 

Dessa företag ska hållbarhetsredovisa:

Stora företag som uppfyller mer än ett av följande villkor (under de två senaste räkenskapsåren) ska upprätta en hållbarhetsrapport:

  • Medelantalet anställda är fler än 250 
  • Balansomslutningen överstiger 175 Mkr
  • Nettoomsättningen är större än 350 Mkr