Innehållsstrategi och redaktionellt koncept

2018-09-06 / Christian

Det är lätt att gå vilse i contentdjungeln. Mångfalden av kanaler som ska fyllas kan kännas som slukhål och i stressen över att fylla hålen glömmer man vilket innehåll som faktiskt gör nytta och vilket som inte gör det. En contentstrategi och ett redaktionellt koncept är en del av lösningen. Med hjälp av dessa två strategiskt viktiga dokument säkerställer du att ni når målgrupperna med rätt innehåll, i rätt kanaler, vid rätt tidpunkt.

När tiden och resurserna är begränsade är det ibland svårt att vet vilket innehåll man ska satsa på för att verkligen nå fram till målgrupperna. Lösningen är en kombination av en innehållsstrategi, som lägger ett ramverk för satsningen, och ett redaktionellt koncept, som bidrar med kreativa lösningar. Genom att satsa på ett grundligt förarbete så kommer arbetet med att skapa content att gå oerhört mycket snabbare och smidigare än tidigare, samtidigt som effekten av kommunikationen ökar.

Contentstrategin lägger grunden

Så här går det till. Arbetet med en contentstrategi startar med en inledande workshop där vi tillsammans med kunden går igenom ett antal parametrar som bland annat ringar in kundens affär, position, målgrupper och önskade målbild. Vi tittar också på konkurrenter, målgrupper och kontaktytor mot marknaden. Insikterna från workshopen kompletteras med digital och analog research, analysarbete och ett antal fastslagna avstämningspunkter med våra uppdragsgivare. 

Den färdiga strategin summerar målsättningar, prioriterade målgrupper och deras intresseområden, vilka faser i målgruppernas beslutsresa som är viktigast att fokusera på samt vilka kanaler som bör användas för att nå dem. Strategin innehåller också övergripande rekommendationer om KPIer och mätning, såväl analoga som digitala. 

Det redaktionella konceptet - den kreativa lösningen

När strategin är på plats är det dags att ta fram de kreativa lösningarna för innehållet. Det gör vi med hjälp av ett redaktionellt koncept. I ett redaktionellt koncept har contentstrategin brutits ner till en handfast guide som är guld värd för den redaktion som ska producera innehåll. 

I konceptet beskrivs exakt vilken typ av content som ska tas fram (film, text, grafik etc), varför (vilken utmaning det ska lösa), vilken vinkel det ska ha (för att intressera målgruppen) och hur ofta det ska publiceras och hur det ska mätas och följas upp. 

Ett redaktionellt koncept är till stor hjälp även för enskilda kanaler, tex en tidning, ett nyhetsbrev, en podd eller en filmserie.  Arbetet med det redaktionella konceptet behöver i dessa fall inte starta med en hel contentstrategi, utan oftast räcker det med ett  något mindre analysarbete.
 

FEM FÖRDELAR MED ETT REDAKTIONELLT KONCEPT:

  • Det hjälper dig arbeta mer effektivt.
  • Sparar tid och pengar, genom att du alltid skapar rätt innehåll.
  • Ger högre kvalitet på innehållet som alltid utgår från målgruppen och dina mål.
  • Ger jämnare kvalitet på innehållet eftersom konceptet slår fast hur det ska se ut och hur det ska låta.
  • Enklare att följa upp och mäta innehållet eftersom mätpunkter finns redan från början.