Tidningar och magasin

2018-09-06 / Christian

Vad vore livet utan relationer? Mänskliga relationer ger oss glädje och stryka.

Vill du nå framgång med din kommunikation är relationer avgörande, oavsett om målgruppen är kunder, medarbetare, medlemmar eller medborgare. Och vet du vad? Då är tidningar fortfarande en svårslagen relationsbyggare.

Det tryckta formatet ger läsaren en unik läsupplevelse – och låter dig nå målgrupper som inte är uppkopplade.

Relationer, alltså. Relationer man vill behålla och fördjupa. Det är det som är själva grundtanken med content marketing. Då gäller det att erbjuda något som mottagaren vill ta till sig. Något som erbjuder värde på riktigt. Då måste man skapa relevant innehåll av hög kvalitet, men också presentera det på ett sätt som engagerar. Det är här kundtidningen kommer in i bilden.
Vi använder begreppet för en hel familj av tidningar och magasin – bland annat business to business-tidningar och medlemstidningar – men här finns en röd tråd. En tidning erbjuder en möjlighet att inte bara fånga utan även behålla läsarens uppmärksamhet. Där digitala plattformar har snabbheten som viktig styrka är tidningen ett medium med unika förutsättningar att skapa kvalitativ uppmärksamhet.

Den troligen första kundtidningen, och en av de mest framgångsrika, i historien är The Furrow. Den ges ut av traktortillverkaren John Deere och har beskrivits som ”en Rolling Stone för den amerikanske lantbrukaren”. Steven Roller, tidningens redaktionschef i Europa, ger en nyckel till framgången: ”Hantverket som ligger bakom en tryckt tidning visar läsarna att vi uppskattar dem. Det är en av förklaringarna till att vi lyckas skapa ett känslomässigt band”.

Nå läsarna på djupet

Vi tror att Steven Roller har rätt, för bara att hålla i en tidning är något speciellt. Att känna pappret mellan fingrarna – ja, kanske till och med känna doften av det. Att känna hur layouten väcker lässuget redan innan man har läst mer än kanske en rubrik. Du tar till dig en tidning med många sinnen och där finns en särskild kraft. Sedan har vi förstås det redaktionella tilltalet och dynamiken mellan olika sorters material; det korta och plockiga som samsas med långläsning och det bildbaserade. Och så det faktum att man läser något som andra har läst eller kommer att läsa. Samma fenomen som lägerelds-tv i en tid då vi annars skräddarsyr våra flöden. Tidningens väsen ger dig möjlighet att nå dina läsare på djupet.

En annan fördel med en tryckt tidning är den kanske mest självklara: man behöver ingen dator eller smartphone för att ta del av materialet. I många organisationer eller branscher kan en tidning därför vara både det bästa och mest effektiva sättet att nå mottagaren.


TRE TIPS:
 

1. Gör inget halvdant

En tidning är inget man slänger ihop lite ”vid sidan om”. Ska den göras ska den göras ordentligt. Välj en samarbetspartner med lång erfarenhet just av redaktionell kommunikation. Bestäm vad ni vill uppnå med tidningen och låt er partner översätta målen till ett tidningskoncept. När tidningen väl är sjösatt: ge den tid och kärlek och avsätt den tid som krävs i samarbetet med byrån.

2. Utgå från läsarna

Vad är verkligt värde för din målgrupp? Fyll tidningen med sådant som läsaren vill ha snarare än sådant du vill berätta om dig själv. Gör läsarundersökningar för att få idéer och för att vid behov kunna justera det redaktionella konceptet.

3. Samspela med webben

Återanvänd materialet från tidningen i era andra kanaler, inte bara i form av en pdf på hemsidan. En redaktionell webb med sökbart material är en väg att gå – inlägg i sociala medier är en annan. Tidningen kan fungera som en fantastisk indragare till de kanaler där ni vill interagera med era kunder eller medlemmar.