Epiroc

Global kundtidning

Bakgrund

Industriföretaget Atlas Copco grundades redan 1873. Koncernen erbjuder produkter och tjänster som skapar hållbar produktivitet, bland annat kompressorer och tryckluftsutrustning, generatorer samt gruv- och anläggningsutrustning. Atlas Copcos har resurser och närvaro i mer än 180 länder – och egen verksamhet i över 90 länder. Rubrik samarbetar med affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik, som numera är ett fristående bolag – Epiroc.

Utmaning

Med anledning av branschutvecklingen och hårdnad konkurrens är Epiroc inne i en förflyttning. Bolaget vill inte enbart uppfattas som en stark och teknologifokuserad produktleverantör, utan som en marknadsledande aktör med spetskompetens – och en affärspartner som erbjuder smarta lösningar vad gäller total ägandekostnad. Med utgångspunkt i ompositioneringen ville Epiroc modernisera sin globala kundtidning Mining & Construction. Målet var att den skulle sätta in verksamheten i ett större sammanhang och förmedla expertkunskap och mervärde.

Lösning

När vi tog fram det nya redaktionella konceptet för tidningen låg fokus på att visa upp Epirocs kompetens och bredd. Läsaren får bland annat exempel på hur bolaget jobbar nära sina kunder och hur dess djupa kunskap kan spara stora pengar åt dem. Även förmågan att ligga i framkant och ta fram hållbara lösningar lyfts fram. Varje nummer har en temadel där ett ämne som kopplar till Epirocs verksamhet blir belyst från olika håll.

Resultat

Efter att ha tagit fram det redaktionella konceptet började Rubrik producera tidningen. Vi ansvarar för redaktörsskap, formgivning och copy för huvuddelen av tidningen. Reportage från avlägsna delar av världen läggs oftast ut på frilansande journalister och fotografer. Det första numret av ”nya” Mining & Construction kom ut i slutet av 2017. Tidningen översätts till bland annat engelska och spanska, ges idag ut i 45 länder och har fått mycket god respons, både internt och externt.

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här uppdraget? Kontakta redaktör Gustaf Höök

”Tidningen är en viktig del i arbetet med att inspirera våra kunder och hjälpa dem ett fortsätta utveckla sina verksamheter. Den stödjer vår position som expert inom gruvnäring, infrastruktur och naturtillgångar. Mining & Construction spelar även en viktig roll i byggandet av vårt nya varumärke, Epiroc”.

Anna Dahlman Herrgård, Global Communications & Brand Manager på Epirocs division Surface and Exploration Drilling.