Content som gör jobbet

Analys & strategi

Det är en utmaning att navigera rätt i dagens kommunikationslandskap. Och en sak är säker – utan en strategi med tydliga mål kommer du att gå vilse helt. Vi börjar alltid ett uppdrag med att lära känna dig och din verksamhet innan vi tar fram en målgruppsanpassad kommunikationsstrategi. I detta arbete ingår också en SEO- och konkurrentanalys. Att förstå dina målgrupper är grunden för ett framgångsrikt contentarbete. Först då kan vi skapa ett relevant innehåll som stärker ditt varumärke, din affär och relationen till dina målgrupper.

Koncept & produktion

När strategin är förankrad och målgruppernas behov och utmaningar är definierade är det dags att spåna fram lösningar, ta fram vassa koncept och producera innehåll. Det är nu vi får ta fram all vår kreativitet och hantverksskicklighet inom redaktionell kommunikation, grafisk formgivning, fotografering, podcast, sociala medier och film. Berättelsen är den röda tråden, med målet att beröra, engagera och väcka känslor hos mottagarna.

Spridning & utvärdering

Att skapa värdefullt innehåll som ingen ser är dumt. Och ganska dyrt. Därför säkerställer vi att ditt innehåll sprids till rätt målgrupper och i rätt kanaler genom kampanjer och sponsrade annonser. Vi ser till att din investering får maximal effekt. Bra content kräver också tålamod och kontinuitet. Vi kollar regelbundet av strategin och innehållet kopplat till affärsmålen, utmaningarna och de uppsatta målen med contentarbetet. Interagerar målgrupperna med innehållet? Vilka format ger bäst resultat? Och inte minst – gör innehållet ”jobbet”?

Våra lösningar