Podcast

2018-09-06 / Fidde

Podcast-formatet är mer populärt än någonsin i Sverige. Kanske inte så konstigt eftersom det är så lätt för mottagaren att nyttja formatet i sin vardag. Fördelarna för dig som avsändare är många, inte minst eftersom det är kostnadseffektivt att producera podcast. Men även om tekniken för att producera podcast är relativt billig behöver du som producent struktur och en tydlig bild av vad du vill förmedla. Men det viktigaste av allt, du behöver utgå ifrån vad din målgrupp är intresserade av.

Styrkan med radio är att det är ett snabbt medium. Det är, i förhållande till andra medier som tv, enklare att snabbt vara på plats för att direkt rapportera om en händelse. Eftersom man bara jobbar med ljud går det också snabbare att producera radio än tv. Detta innebär också att det är billigare att producera radio än tv. Ljudburen kommunikation kan också konsumeras var som helst och när som helst. Dessutom är det ofta lättare för mottagaren att ta till sig ljudburen kommunikation än motsvarande i textform.

Radions fördelar kan du dra nytta av även när du väljer podcast i din kommunikationsmix. Men en podcast är ännu mer flexibel än så. Radio måste förhålla sig till klockan, det behöver inte din podcast. Här kan ditt innehåll få den tid och utrymme som krävs. Det finns med säkerhet ett optimalt förhållande mellan innehållet och längden på en podcast. Många säger 20–30 minuter men vi föreslår att du fokuserar på att ditt innehåll är bra nog. En annan fördel jämfört mot tablålagd radio är att lyssnaren själv väljer när den vill lyssna.

Utgå från lyssnarna – vad är de intresserade av?

Om du inte adresserar sådant som är värde för din målgrupp så kommer de inte att lyssna. Nyttja möjligheten att personifiera ditt företag genom att addera mänskliga egenskaper på varumärket – låt personalen i podcasten vara personliga.

Innehållet behöver inte handla om ditt företag utan mer om vad värdet av tjänsterna eller produkterna är. Nyttja också möjligheterna till dialog – låt lyssnarna ställa frågor till kommande program.

Håll god ljudkvalitet

Tekniken som krävs för att producera podcast är billig och du kan själv lätt komma igång med att producera podcast. Men tänk på att ljudproduktion är ett hantverk som kräver en del baskunskaper för att kunna få till en bra produktion, både innehålls- och ljudmässigt. Undersökningar visar att vi är mer känsliga för dåligt ljud än dålig bild och därför är det viktigt att podcasten håller god ljudkvalitet. Vårt råd är att du tar hjälp för att köpa in rätt teknik och att du går en utbildning i hur du ska spela in och redigera din podcast. Är det för resurskrävande för att lösa internt? Låt din byrå sköta produktionen. 

Vem gör vad?

Ta också hjälp för att ta fram en struktur och tonalitet för din podcast. Tänk på att det ställer krav på de som ska medverka i podcasten. Någon behöver ta rollen som programledare som leder och styr podcasten, och som också har goda kunskaper i intervjuteknik. Detta kan med fördel vara en extern part som är journalist. Anlita proffs för att ta fram en ljudprofil (vinjettmusik med mera) för din podcast.

Slutligen: Se till att podcastens syfte och mål är ordentligt genomtänkt och att den lutar sig mot någon form av strategidokument.