Kommunikationsstrategi och innehållskoncept

2023-09-01 / Christian

Ett framgångsrikt contentarbete bygger helt på att innehållet är relevant för målgrupperna. Det kräver en kommunikationsstrategi med tydliga mål och ett handfast innehållskoncept.

Det blir allt svårare att nå igenom bruset. Så hur ska du då lyckas? Nummer ett är att ta fram en genomarbetad kommunikationsstrategi som summerar målsättningar, prioriterade målgrupper och deras intresseområden samt kanaler för att nå dem.

Att ha koll på dina affärsmål och utmaningar är en förutsättning för att vi ska kunna skapa innehåll som ger effekt. I strategiarbetet ingår research, analys och insiktsarbete om dina målgrupper och konkurrenter.

Innehållskonceptet – den kreativa lösningen

När strategin är på plats är det dags att ta fram de kreativa lösningarna genom ett innehållskoncept. Vilken typ av innehåll och budskap kan väcka målgruppernas intresse och engagemang? Konceptet fungerar som en handfast guide som är guld värd för alla som är involverade i produktionen.

I konceptet beskrivs vilken typ av content som ska tas fram (film, text, podcast, grafik etc), varför (vilken utmaning det ska lösa), vilken vinkel det ska ha (för att intressera målgruppen) och hur ofta det ska publiceras. Och sist men inte minst, hur det ska mätas och följas upp.

Rubrik hjälper dig med:

  • SEO-analys
  • Konkurrentanalys
  • Workshops
  • Analys-och insiktsarbete
  • Kommunikationsstrategi
  • Kreativa innehållskoncept