Års– och hållbarhetsredovisning

En pliktskyldig uppräkning av siffror, statistik och torr information? Inte alls – vi hjälper dig att maximera potentialen i års- och hållbarhetsredovisningen, och på så sätt stärka ert varumärke. 

Dags för årsredovisning, nu igen…? Vi känner alla till känslan: när förra årets rapport är färdig vill både kommunikations- och ekonomiavdelningen gå vidare. Inget mer prat om årsredovisningar tack. Men vi vet ju också att det inte dröjer länge förrän det är dags att börja planera för nästa års- och hållbarhetsrapport. 

Låt oss göra det lite roligare den här gången. Både för dig som arbetar med materialet och framförallt för dem som läser er års- och hållbarhetsredovisning.

Lagkrav vs. redaktionellt innehåll

Det finns ingen motsättning mellan de lagkrav som finns på en års- eller hållbarhetsredovisning och det redaktionella greppet. Din målgrupp ÄR mogen för ett piggare vd-ord, en infografik som fångar ögat och välskrivna texter som beskriver bolagets väsentliga frågor och utmaningar. Vi lovar!

En välarbetad redaktionell text blir intressant läsning för vem som helst, även för den som inte är speciellt insatt i ämnet. Så hur får du fram den typen av texter med hög journalistisk nivå? Jo, genom ett bra redaktörskap och duktiga skribenter. Lägg sedan till en professionellt anpassad form och du kan inte misslyckas

Vilka måste hållbarhetsrapportera?

Kraven på hållbarhetsrapportering skärps genom det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Alla stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU (utom noterade mikroföretag) måste från och med 1 januari 2024 följa den nya lagstiftningen. Som stort företag räknas ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor (under de två senaste räkenskapsåren):

 • 250 anställda under räkenskapsåret 
 • Balansomslutning > EUR 20 miljoner 
 • Nettoomsättning > EUR 40 miljoner

Rubrik hjälper dig med:

 • Strategi och koncept
 • Kontakt med hållbarhetsspecialist
 • Redaktörskap
 • Innehåll
 • Formgivning
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Tryck /Digital publikation
 • Distribution
   

 

 

 

 

Rubrik Talks

I "Rubrik snackar årsredovisning" på Rubrik Talks på IHM Business School berättar vi hur årsredovisningen i sig kan bli en contentkanal som lyfter fram nya sidor i er verksamhet. Hör Anna Werner, fd kundansvarig på Rubrik och Julia Vasilis, informationschef på Liseberg, berätta hur Liseberg och Rubrik tillsammans gjorde för att skapa en inspirerande årsredovisning som lyfter fram nöjesparkens viktiga verksamhet bakom ytan av sockervadd och hisnande åkturer.