Från pliktdokument till lockande läsning

Första produktionen av års- och hållbarhetsredovisning för RISE blev en fullträff. Tack vare lättillgänglig form och redaktionellt anslag förvandlade vi den till något man verkligen vill läsa. 

Utmaning

Det statliga forskningsinstitutet RISE, som verkar för hållbar tillväxt, ville gå från en redovisande års- och hållbarhetsredovisning till en inbjudande redovisning som väcker intresse. Med 2022 års produktion ville man skapa en snyggare design och ett läsvärt innehåll, med det primära målet att förmedla en heltäckande bild av verksamheten och företagets hållbarhetsarbete. Det var viktigt att bolagets strategiska fokusområden lyftes fram på ett bra sätt, och att det gick att utgå från befintligt material till vissa avsnitt och case.

Lösning

Genom ett redaktionellt tillvägagångssätt skapade vi en inspirerande och års- och hållbarhetsredovisning som lockar till läsning. Den både uppfyller rapporteringskraven och ger en känsla av vision, framsteg och strategiska initiativ. Intervjuer och porträtt blev en viktig del i innehållet, och vi jobbade genomgående med typografi, infografik och tempo med fokus på redaktionell struktur.

Resultat

Års- och hållbarhetsredovisning blev en fullträff. Ägare, styrelse och medarbetare tycker att årets produktion blev en fantastiskt fin och intressant redovisning. Den lockar till läsning och ger mottagarna en tydlig bild över verksamheten och vart RISE är på väg. Nu tar vi sikte på 2023 års produktion och ett fortsatt fint samarbete med RISE.

Nyfiken?
Frida Valentin - Kundansvarig
Frida Valentin
Kundansvarig