Hyresgästkommunikation i våra kvarter

Med 27 000 lägenheter över hela Göteborg är Poseidons målgrupp ett tvärsnitt av stadens befolkning. En vass strategi och ett nytt kommunikationskoncept stärker varumärkesbyggandet och relationen till hyresgästerna.

Utmaning

Bostads AB Poseidon ingår i Sveriges största allmännyttiga bostadskoncern – Förvaltnings AB Framtiden. För att möta hyresgästernas önskemål om nära och lokal information hade Poseidon under några år ett tryckt nyhetsbrev, där utmaningen var bristande aktualitet och att det korta formatet inte skapade utrymme för en mer fördjupad varumärkesbyggande kommunikation.

Lösning

Rubriks arbete med att ta fram en strategi och ett nytt kommunikationskoncept för Poseidon mynnade ut i ett inspirerande och varumärkesbyggande magasin samt lokala, digitala nyhetsbrev för vart och ett av Poseidons sju distrikt. De digitala nyhetsbreven och ett nyhetsflöde på webben gjorde det möjligt att korta ledtiderna samtidigt som utrymme gavs till både längre reportage och korta informationstexter.

Resultat

Nyhetsbreven fick snabbt en mycket hög öppnings- och klickfrekvens. I november 2020 var det premiär för ”I våra kvarter Magasin” – ett fullspäckat hyresgästsmagasin som lockar till läsning och ger Poseidon utrymme att berätta om sitt arbete kring trygghet, glädje, gemenskap och en hållbar livsstil.

I våra kvarter vann guld i Svenska Designpriset 2021 och silver i Publishingpriset 2021.

27000

Så många hushåll i Göteborg får hem tidningen.

”Tillsammans med Rubrik lyckades vi på kort tid skapa ett härligt hyresgästmagasin som levde upp till alla våra förväntningar och mål. Med trygg erfarenhet, lyhördhet, kreativitet och proffsighet löser de alla utmaningar och ser till att leverera på topp!”

Linda Thorsson
Kommunikationschef Bostads AB Poseidon

Nyfiken?
Frida Valentin - Kundansvarig
Frida Valentin
Kundansvarig