Poseidon

I våra kvarter

Bakgrund

Bostads AB Poseidon ingår i Sveriges största allmännyttiga bostadskoncern – Förvaltnings AB Framtiden. Med drygt 27 000 lägenheter över hela Göteborg är deras målgrupp ett tvärsnitt av Göteborgs befolkning.

Utmaning

För att möta hyresgästernas önskemål om nära och lokal information hade Poseidon under några år utvecklat ett tryckt nyhetsbrev där utmaningen var bristande aktualitet samt att det kortfattade formatet gjort att man tappat möjligheten till mer fördjupad varumärkesbygggande kommunikation.

Lösning

Rubriks arbete med att ta fram en strategi och ett nytt kommunikationskoncept för Poseidon mynnade ut i ett inspirerande och varumärkesbyggande magasin samt lokala, digitala nyhetsbrev för vart och ett av Poseidons sju distrikt. De digitala nyhetsbreven och ett nyhetsflöde på webben gjorde det möjligt att korta ledtiderna samtidigt som utrymme gavs till både längre reportage och korta informationstexter.

Resultat

Nyhetsbreven fick snabbt en mycket hög öppnings- och klickfrekvens. I november 2020, var det premiär för ”I våra kvarter Magasin” – ett fullspäckat magasin som lockar till läsning och ger Poseidon utrymme att berätta om sitt arbete kring trygghet, glädje, gemenskap och en hållbar livsstil. I våra kvarter Magasin vann guld i Svenska Designpriset 2021, samt silver i Publishingpriset.

Nyfiken?

Vill du veta mer om det här uppdraget? Kontakta kundansvarig Frida Valentin.

”Tillsammans med Rubrik lyckades vi på kort tid skapa ett härligt hyresgästmagasin som levde upp till alla våra förväntningar och mål. Med trygg erfarenhet, lyhördhet, kreativitet och proffsighet löser de alla utmaningar och ser till att leverera på topp!”

Linda Thorsson
Kommunikationschef Bostads AB Poseidon