Mot nya horisonter

Med över hundra års erfarenhet av komplexa sjötransporter har Swedish Orient Line, SOL, ett gediget arv att förvalta och utveckla. Med ena benet i framtiden har Rubrik bistått SOL att framtidssäkra verksamheten med hjälp av ett kommunikationskoncept och ny grafisk identitet.

Utmaning

Från början efterfrågade dåvarande Svenska Orient Linien AB ett kommunikationskoncept för att bättre nå ut till kunder och andra intressenter. Det visade sig snart att bolaget behövde modernisera sin grafiska identitet för att det visuella uttrycket skulle gå hand i hand med det kommunikativa. Utmaningen blev därför att först ta fram en ny grafisk identitet och i nästa steg ett kommunikationskoncept.

Lösning

Utgångspunkten för den nya grafisk identiteten var att hitta ett modernt formspråk där vissa starkt SOL-kopplade element, som färger och symbolen med kronan, behölls. Samtidigt har ”förpackningen” förnyats och är tillräckligt flexibel för att fungera såväl på en 170 meter lång fartygssida som i en avatar på LinkedIn. Identiteten återspeglar också SOL:s mjuka värderingar i valet av typografi och grafiska element. 

Resultat

Den grafiska identiteten är nu helt integrerad på SOL:s samtliga touch points (bortsett från webbplatsen, som är under uppbyggnad). Logotypen fungerar lika bra på visitkort som på en fartygsskorsten och andas både arv och framtid. 

Nyfiken?
Linda Larsson – Kundansvarig
Linda Larsson
Kundansvarig