Digital tillgänglighetsanpassning

Digital tillgänglighetsanpassning handlar om att göra digital information tillgänglig för alla, oavsett förmågor eller funktionsvariationer. Det kräver ofta endel åtgärder, men en inkluderande digital miljö hjälper dig att nå ut med ditt budskap. Det är väl värt ansträngningen!

Statistik från SCB visar att omkring 36 procent av befolkningen i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Nästan 11 procent har fler än en funktionsnedsättning samtidigt. Just därför är det viktigt att se över om innehållet på din webbplats är tillräckligt tillgänglighetsanpassat. Risken är annars att du går miste om drygt en tredjedel av din potentiella målgrupp. Genom att tillgänglighetsanpassa kommunikationen underlättar du också vardagen för den stora massan.

Permanenta, tillfälliga eller situationsbaserade behov

Ökad tillgänglighet är något de flesta av oss har nytta av, i olika stunder eller perioder i livet. När man arbetar med tillgänglighetsanpassning brukar man ofta prata om att ta hänsyn till tre olika typer av behov:

 • Permanenta: Hit räknas bestående funktionsnedsättning. Det kan handla om syn- och hörselsvårigheter, motorisk oförmåga samt fysisk eller psykisk begränsning som är permanent.
 • Tillfälliga: En del begränsningar drabbar oss tillfälligt. Kanske har man genomgått en operation eller drabbats av en tillfällig skada som påverkar vår förmåga att använda oss- och ta del av digitalt innehåll.
 • Situationsbaserade: Här befinner sig dom flesta av oss ibland. Det kan vara så enkelt som att vi bländas av solen, vistas i bullriga miljöer, har dålig internetuppkoppling eller har mycket att bära och endast kan använda en hand.

Behoven kan också gälla personer med läs- och skrivsvårigheter och personer med begränsade språkkunskaper. Nästan 20 procent av Sveriges befolkning är födda utomlands vilket ställer krav på anpassning. I vissa fall är detta permanenta behov och i vissa fall tillfälliga.

Så ökar du er digitala tillgänglighet

Det finns många skäl att arbeta med tillgänglighet. Kvalitet är ett exempel. Lönsamhet är en annan. En tillgänglighetsanpassad webbplats hjälper dig att ranka högre på Google, vilket inte sällan leder till ökad konvertering och lönsamhet. Det är också en viktigt för att bygga och stärka ditt varumärke. Att förbättra den digitala tillgängligheten behöver varken vara dyrt eller svårt. För att komma igång är det bra att göra en nulägesanalys och sätta sig in i användarnas olika behov. Hur skulle din webbplats upplevas för en person med permanent synnedsättning eller en sprucken skärm på mobilen?

8 tips för digital tillgänglighet:

 1. Använd responsiv design. Se till att din webbplats är utformad för att vara responsiv och fungera bra på olika enheter och skärmstorlekar. Det underlättar när användare med olika funktionssvårigheter ska navigera på webbplatsen.
 2. Skriv alternativ text för bilder. Detta hjälper personer med synnedsättning att förstå vad bilderna föreställer med hjälp av skärmläsare eller annan teknik.
 3. Strukturera innehållet. Med rätt rubrikstruktur och formatering blir det lättare för skärmläsare att tolka sidan. Det underlättar även för personer med läs- och skrivsvårigheter.
 4. Tydliga kontraster. Omkring en halv miljon människor i Sverige uppges vara färgblinda. Detta ställer krav på tydliga kontraster för text, illustrationer och element, annars riskerar innehållet att bli svårläst. Färgad text, t.ex. för länkar, kan med fördel förstärkas med understreck.
 5. Beskrivande länkar och knappar. Undvik allmänna fraser som “Läs mer” eller ”Klicka här” eftersom detta inte berättar för användaren om syftet med ett klick. Ett bättre alternativ är “Läs mer om oss” eller “Ladda ner rapport”.
 6. Ljud- och videomaterial. Erbjud ett textbaserat alternativ för ljudfiler och undertexter för video. Det gör att personer med begränsad syn eller hörsel lättare kan ta del av innehållet.
 7. Dokument. Försök att så långt det går publicera information direkt i HTML, alltså som webbsidor. Om du behöver publicera dokument i pdf- format ska även pdf:en tillgänglighetsanpassas.
 8. Klarspråk. Försök att skriva så lättlästa texter som möjligt. Krångla inte till det. Tänk på att dela in texten i stycken och välj relevanta rubriker som underlättar läsningen.

Tillgänglighetsdirektiv och WCAG

Tillgänglighetsdirektivet är ett EU-direktiv som blev svensk lag under 2022 och börjar tillämpas 2025. Lagen börjar då att gälla för nya produkter och tjänster till konsumentmarknaden som datorer, smartphones, banktjänster, mobila applikationer och e-handel. Direktivet innebär att dessa bör uppfylla kraven enligt standarden EN 301 549 tillsammans med WCAG 2.1.

WCAG (World Content Accessibility Guidelines), fungerar som ett hjälpmedel för offentliga verksamheter för att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Snurrigt? Håll dig uppdaterad hos Digg