Intervjuteknik – så får du andra att prata

Dumma frågor leder till dumma svar. Så är det faktiskt. Om du vill få andra att öppna upp sig och dela med sig av information, är det viktigt att du ställer de rätta frågorna. Vi ger dig verktygen som hjälper dig att förbättra din intervjuteknik och undvika fallgropar.

Det är givetvis en viss skillnad att intervjua en medietränad och hal politiker och Kim, 48, som aldrig blivit intervjuad förut. Men med några grundläggande knep i bakhuvudet kommer du snabbt att märka att du får med dig fler och bättre citat och mer levande berättelser.

Förbered intervjun

Först och främst, säg inte att du vill göra en intervju. För den som är inte är van med en sådan situation kan det låta skrämmande. Fråga i stället om du kan ställa några frågor eller om personen kan dela med sig av sina tankar om ett specifikt ämne. När intervjun är bokad är det dags att förbereda sig ordentligt.

Att kasta sig in i en intervju utan att ha gjort research om personen eller ämnet är sällan lyckat. Om du exempelvis ska intervjua en sjökapten vet du givetvis var akterrampen sitter. 
Tänk igenom och förbered dina frågor. Vad vill du uppnå med intervjun? Vad behöver du får reda på? Huvudfrågan är den fråga du måste få ett tydligt svar på, även om det tar hela intervjun.

Skapa förtroende

Du har bara några sekunder på dig att skapa förtroende. Försök att hitta något gemensamt att småprata om eller dela något personligt för att bryta isen. 

Vad, vem, hur, varför?

Om du bara ska komma ihåg en sak om intervjuteknik, så är det att ställ öppna frågor. 
Genom att börja frågan med ord som vad, vem, hur eller varför, tvingar du den intervjuade att ge ett utförligare svar. Du vill helt enkelt undvika att ställa slutna frågor, det vill säga frågor som kan besvaras med endast ett ja eller nej.

Exempel:

 • Hur upplevde du den här situationen? 
  Säg inte: Tyckte du att det var obehagligt?
 • Vad tycker du om styrelsens beslut? 
  Säg inte: Tycker du att styrelsen tog rätt beslut?
 • Hur anpassar du dig till förändringar inom din bransch?
  Säg inte: Är du bra på att anpassa dig till förändringar?

Ibland kan det dock finnas en poäng med att ställa en sluten fråga. I en situation där du behöver få något bekräftat är det effektivt att ställa en enkel ja - eller nej-fråga.

Exempelvis: Du sa att du såg fem personer springa från platsen, är det rätt uppfattat? 

Lyssna aktivt

Visa att du är engagerad genom att hålla ögonkontakt (men stirra inte!). Lägga in ett ”hmm” eller en nick här och där. Det räcker inte att höra vad personen säger, du måste förstå. Om du inte gör det ställer du en följdfråga.

Följdfrågor

Hur då? Frågan du precis läste är din bästa vän. Genom att ställa enkla följdfrågor kan du få ett mer utvecklat svar – dessutom funkar följdfrågan som en räddare i nöden när du inte vet vad du ska säga. Utgå inte från att du får hela sanningen serverad, var källkritisk och ställ följdfrågor som exempelvis ”Hur vet du det?” eller ”Ge exempel på det.”

Andra bra följdfrågor är:  

 • Berätta mer. Fortsätt.
 • Hur reagerade du då? Hur kändes det? 
 • Vad är det mer som jag borde veta?
 • Vilka är alternativen?
 • Hur gick det till?

En fråga i taget

Om du ställer så kallade dubbelfrågor (”Hur många personer var ni på platsen och vad hände när ni kom dit?”) får du i regel bra svar på en av dem. Ställ korta och enkla frågor och fördjupa dig med hjälp av följdfrågor. 

Våga vara tyst

Det kan kännas obekvämt, men genom att vänta ut den intervjuade och inte ställa en ny fråga direkt får du ofta mer och bättre svar.

Ska man låta den intervjuade läsa texten?

Är du en grävande journalist som filar på en riktig kioskvältare? En nyhetsreporter med tajt deadline? Inte? Då kanske du tjänar på att låta den intervjuade läsa texten innan den publiceras. Då känner personen sig tryggare med att de kan prata fritt, eftersom de kommer att ha möjlighet att korrekturläsa.

Intervjuarens sex dödssynder

 • Ja- eller nej-frågor
 • Påståenden
 • Dubbelfrågor
 • Ledande frågor
 • Komplicerade frågor
 • Frågor med värderingar