Så skriver du en bra rubrik

Varje dag exponeras vi för tiotusentals olika budskap. I sociala medier, i tidningar, på väg till jobbet, i mataffären eller när vi tittar i kylskåpet. Konkurrensen om att få vår uppmärksamhet har nog aldrig varit större, vilket ställer allt högre krav på innehåll och i allra högsta grad – rubriken.

Trots den mängd budskap vi får varje dag reagerar vi endast på några få. Vad är det som gör att merparten av allt innehåll går oss förbi och vad får oss att stanna upp och bli nyfikna? Många gånger är svaret på båda dessa frågor rubriken. På samma sätt som en vass rubrik kan locka läsaren till sig eller spridas vidare som en löpeld kan en sämre rubrik få nöja sig med en glimt av uppmärksamhet, om ens det. Det spelar med andra ord ingen roll hur bra din text eller ditt innehåll är om ingen lockas att ta del av den.

Konsten att fånga målgruppen på en mening

För att kunna förmedla budskap på ett effektivt och lockande sätt är det viktigt att ta reda på vem man vill nå ut till och med vad. Vem är mottagaren? Genom att sätta målgruppen i fokus och utforma rubriken utifrån den är sannolikheten större att nå fram. Vad bryr sig målgruppen om? Vad i ett budskap kan väcka intresse? Detta i kombination med ett erbjudande eller en lösning kan många gånger bli receptet på en bra rubrik.

Olika rubriker tjänar olika syften

Målet med budskapet bör vara kartlagt innan rubriken sätts. Om syftet är att stärka varumärket är den övergripande känslan väldigt viktig. Handlar det däremot om att konvertera kunder bör fokus snarare ligga på vinningen för mottagaren. Digitala budskap där målet är att generera trafik har också stora utmaningar inom SEO. En digital rubrik bör innehålla minst ett relevant sökord och tydligt spegla innehållet på siten. Fundera över vad syftet med rubriken är. Vad vill du uppnå?

7 tips för bra rubriker

 • Tänk på din målgrupp. Att veta vem eller vilka du skriver för är avgörande för att nå fram med ditt budskap. Vad har de för behov, intresse och drivkraft? Ha det i åtanke när du formulerar din rubrik, och använd ordval som går hem hos dina mottagare.
   
 • Var relevant. Att rubriksätta för att lura in läsaren eller generera klick är en kortsiktig strategi som inte lönar sig i längden. Tänk dig i stället att du ska sammanfatta innehållet med ett ord. Bygg rubriken utifrån det.
   
 • Håll det kort. Du har bara ett fåtal sekunder på dig att fånga mottagarens intresse. Krångla inte till det och undvik överflödiga ord. Skriva så kort och koncist som möjligt, och fokusera på att läsaren snabbt ska förstå vad det handlar om.
   
 • Lös utmaningen. Vilken utmaning eller problem kan du hjälpa läsaren med? Deklarationen?Vardagsmiddagen? Använd detta som argument för att läsa vidare. ”Så klarar du Göteborgsvarvet” är ett exempel. Du kan också testa att presentera både problemet och lösningen i din rubrik.
   
 • Använd verb. Att använda verb är ett bra knep för att skriva tydliga och lockande rubriker. Tala om för mottagaren vad som sägs, görs och händer. ”Så skriver du bättre rubriker” är mer intressant än till exempel ”Tips för rubriksättning”.
   
 • Ställ en fråga. Att använda en fråga i rubriken är en effektiv strategi för att fånga läsarens intresse, till exempel genom att adressera ett problem eller behov som mottagaren har. Det gör att de snabbt kan relatera till ämnet och blir nyfikna på att veta mer. 
   
 • Inkludera siffror. Att skriva siffror i rubriker har många fördelar. Rubriken blir tydlig, väcker intresse och talar om exakt vad läsaren ska få veta eller lära sig. Grundregeln för siffror i rubriker är att använda ojämna tal: ”3 tips på...”, ”5 trender som...”, ”7 steg till...”.