Skillnaden mellan tal-, binde och tankstreck

Kort, långt eller mittemellan? Blir du ofta osäker på vilket streck du ska använda var? Vi hjälper dig att bli en streckninja.

Vid första anblick kan tankstreck och bindestreck verka lika, men de tjänar två helt olika syften. 
I svenskan använder man det kortare bindestrecket för att binda ihop ord, medan det längre tankstrecket har som uppgift att visa på förhållandet mellan två enskilda ord eller siffror.

Bindestreck (-): Det korta strecket används för att binda samman ord och siffror, i sammansatta ord eller telefonnummer. Det är också det korta strecket som gäller om du behöver avstava ett ord, i sammansättningar (covid-19), eller dubbelnamn (Jan-Olof).

Tankstreck (–): Används ofta för att markera en paus i en mening eller för att sätta in en förklaring eller extra information. Tankstrecket kallas ibland även för talstreck, tankestreck eller pratminus. Det här strecket används också mellan siffror, ord och intervaller, för att visa på förhållandet mellan dessa. 

Exempel:

 • Repliker
  – Vilka bra tips, sa hon.
   
 • Inskjuten sats/skapa paus 
  Hon är begåvad – en mästare.
   
 • Intervall
  Affären är öppen 10–22.
  Vi reste från Visby–Göteborg.

Skriva tankstreck på datorn

Nu när du har stenkoll på vilket streck som ska in var, kanske du undrar hur sjutton du ska få fram ett tankstreck med hjälp av tangentbordet? 

Så här gör du: 

Bindestreck [-]: Tryck på tangenten för bindestreck, bredvid punkttangenten.

Tankstreck [–]: På en PC används ctrl-tangenten i kombination med minustecknet på det numeriska tangentbordet. På en Mac trycker du alt/option tillsammans med bindestrecket. 

På en iPhone håller du inne bindestrecket för att välja olika strecktyper. Här finns också det amerikanska långa tankstrecket ”em dash” som används—like this—för att markera inskjutna satser, utan blanksteg.