Välja rätt citattecken

Visste du att det är skillnad på citattecken och citattecken? Och hur gör man om man vill ha ett citat i ett citat? Låt oss öppna teckenlådan och reda ut skillnaden mellan typografiskt, rakt och enkelt citattecken. Och gåsögon – vad var det nu igen?

Citattecken (även anföringstecken eller citationstecken) används förutom vid dialog även för att markera utdrag ur andra texter eller återberättade citat.
Dessutom fungerar de som markörer för namn eller titlar, särskilt när det kan uppstå förvirring eller när det kan vara oklart var en titel avslutas. När ett uttryck framstår som nytt, utländskt eller ovanligt kan citattecken också användas.

”Citattecken”

I svenskan är den vanligaste formen på citattecken ett så kallat typografiskt eller riktigt citattecken som ser ut som två upphöjda nior (”) både före och efter det citerade/markerade. Rakt citattecken (") och dubbelprimtecken/ tumtecken (") som ofta används rekommenderas ej.

’Enkelt citattecken’

Enkla citattecken används när du vill markera ett begrepp som du definierar, eller när du har ett citat i ett citat. 

Exempelvis: Läraren sa: ”Jag vill minnas att rektorn sa: ’Ingen ledighet beviljas i höst.’”

Samma tecken används också som apostrof.

»Gåsögon«

Dubbla vinkelcitattecken används mer sällan. Den typografiska facktermen är gåsögon. Tidigare användes på svenska endast det som riktas åt höger, men det är numera vanligt att på samma sätt som på danska och engelska låta dem riktas in mot den markerade texten.

Citattecken i andra språk

Citattecken varierar över olika språk och kulturer. Andra språk- och skriftvarianter inkluderar användning av dessa tecken:

  • Gåsögon: » «, « »
  • Citattecken: ” „, “ ”, “ „, „ ”
  • Hörntecken: 「 」,『 』