Vad är klarspråk och klartext?

Tänk dig att du pratar med en expert som säger massor av smarta grejer. Men du förstår inte ens hälften. Klarspråk handlar om att använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Vi guidar dig i konsten att skriva så att alla förstår.

Svenska myndigheter har sedan 2009 krav på sig om att skriva vårdat, enkelt och begripligt språk, det vill säga på klarspråk. Detta regleras av Språklagen § 11. Att skriva så att alla förstår gynnar alla – det finns sällan någon anledning att krångla till det.

Fördelar med klarspråk

 • Ökad förståelse: Klarspråk underlättar för läsaren att snabbt och enkelt förstå budskapet utan att behöva tolka komplicerade formuleringar.
 • Tydligare budskap: Genom att undvika dubbeltydighet och vaga uttryck blir budskapet tydligare och lämnar mindre utrymme för missförstånd.
 • Större målgrupp: Klarspråk når en bredare publik, oavsett deras bakgrund eller erfarenhet inom ett ämne.

Så här skriver du i klartext

 1. Målgruppsanpassning
  Vilka läsare riktar du dig till? Anpassa språket efter deras förkunskaper och intressen för att skapa en relevant och engagerande text. Skriv inkluderande, använd benämningar som inte framhäver kön, ålder, etnicitet osv när det inte är viktigt. 
  Läs mer om inkluderande kommunikation här.
   
 2. Lättlästa meningar
  En text blir lättare att läsa om den består av både korta och lite längre meningar. Varva lite längre meningar med korta, men undvik allt för långa och krångliga meningar. En tanke – en mening.
   
 3. Skriv i aktiv form
  Använd gärna aktiv form av verben (bygger) istället för passiv form (byggs). Det ger texten mer energi och gör det lättare att förstå vem som gör vad.
   
 4. Undvik gamla ord och facktermer
  Använd inte svåra ord, förkortningar, teknisk jargong och facktermer som kan vara okända för läsaren. Om du måste använda svåra ord, förklara vad de betyder. Undvik också gamla ord och uttryck som exempelvis blott, därvidlag och varom.
   
 5. Tydliga rubriker
  Dela upp texten i korta avsnitt med tydliga mellanrubriker. På så sätt blir det enklare för läsaren att hitta relevant information. Låt rubrikerna berätta vad som sägs i texten. 

  Exempel på en mindre bra rubrik: Brand
  Skriv i stället: Stor brandrisk i Västra Götaland

  Läs mer om rubriksättning här.
   
 6. Sammanfattning och punktlistor
  Inled en längre text med en kort sammanfattning av det viktigaste. Sammanfattningen ska klara sig oberoende av huvudtexten, då många kanske bara läser just sammanfattningen. Använd punktlistor för att presentera information på ett överskådligt sätt och framhäva viktig information. 
   
 7. Var konsekvent
  Håll en konsekvent ton och stil genom hela texten. Undvik att växla mellan olika formuleringar och termer. Vilken ton som passar bäst beror på vilken funktion texten har. 
   
 8. Använd exempel 
  Illustrera abstrakta begrepp med konkreta exempel. Detta gör det lättare för läsaren att relatera till och förstå innehållet.
   
 9. Korrläs
  Låt någon annan läsa texten och ge feedback. Det kan hjälpa dig att identifiera ställen där du kan förbättra texten för att den ska bli ännu mer begriplig.
   
 10. Redigera och förenkla
  Gå igenom texten och stryk överflödig information. Var kritisk och ta bort det som inte är nödvändigt för att hålla texten kort och koncis.

Nu är det dags att rocka klarspråk! Gör det enkelt så att alla förstår.