Nyordslistan 2023

2023-12-27 / Fidde

Här har Rubrik sammanställt årets nyordslista så du kan hålla dig uppdaterad. Årets nyord är inte automatiskt godkända ord i SAOL och en del kommer säkerligen att försvinna, men det brukar alltid vara några som hänger kvar. För visst kommer du ihåg att yuppie, klimatsmart och blogg var nyord en gång i tiden?

Årets nyordslista innehåller 34 ord som har myntats eller blivit vanligare under 2023. Den skapas av Språkrådet. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender, som mönster för hur nya ord bildas och lånas in i svenskan. Insamlingen av nyord sker främst genom tidningar, tv och radio, men även genom riktade sökningar på nätet och via språkrådets nätverksgrupper. Den baseras även på tips från allmänheten.

Här är hela nyordslistan 2023:

AI-klonad
Kopierad med hjälp av AI-teknik, om exempelvis ett musikstycke, ett konstverk eller en röst.

Barbenheimer
Samordnade aktiviteter som rör de två storfilmerna Barbie och Oppenheimer.

Bubbelhoppa
Medvetet byta miljö för att komma ur sin egen ”bubbla” och på så sätt få nya perspektiv och kunskaper.

Cyberresiliens
Förmåga att stå emot it-attacker och upprätthålla grundläggande funktioner.

Deinfluencing
Det att i sociala medier uppmana till att inte köpa en viss produkt eller tjänst.

Det svenska tillståndet
Den situation i Sverige där gängkriminalitet präglar samhället.

DNA-pass
Kort som innehåller alla viktiga genetiska uppgifter om en person, för användning i vården.

Dopaminfasta
Avhållsamhet från aktiviteter som antas ge påslag av signalsubstansen dopamin i hjärnan.

Dubbelswisha
Betala två gånger i rad på till exempel en massagesalong, där den andra betalningen misstänks vara för sexuell tjänst.

Evighetskemikalie
Syntetiskt framställt ämne som inte kan brytas ner i naturen utan som finns kvar för evigt.

Exposekonto
Konto i sociala medier som syftar till att hänga ut personer i kränkande situationer, exempelvis sådana som inkluderar våld eller nakenhet.

Gargasnipe
Smygtagen bild eller film på en person som anses se konstig ut, vanligtvis publicerad på sociala medier.

Generativ AI
Artificiell intelligens som utifrån mönster i träningsdata kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis text, bilder och musik.

Grön kolonialism
Exploatering av landområden och naturresurser för att främja hållbarhetsmål på en annan plats.

Hyschpengar
Penningsumma som betalas för att mottagaren inte ska röja känslig information.

Ick
Drag eller beteende hos en person som en annan person finner frånstötande.

Insynsprincip
Princip som innebär att privata aktörer måste ge allmänheten viss insyn i verksamheten som dock inte är lika långtgående som offentlighetsprincipen.

Klivare
Person som mot betalning begår brott på uppdrag av ett kriminellt nätverk.

Korankris
Politiskt svår situation utlöst av tillståndsgivna skändningar av Koranen.

Krigssponsor
Aktör som genom affärsverksamhet i ett krigförande land anses bidra indirekt till kriget genom till exempel skatteinbetalningar.

Känslighetsläsare
Person med uppdrag att granska texter för att rensa bort potentiellt stötande innehåll.

Longtermism
Etisk ståndpunkt att man vid beslut bör ta hänsyn till konsekvenser.

Menstrosa
Trosa som fungerar som mensskydd.

Multilojal
som är medlem eller kund hos flera olika butikskedjor för att leta bästa pris och nyttja rabatter.

Nepo baby
Person som får fördelar i sin karriär för att den har en känd eller inflytelserik förälder.

Neurodiversitet
Variation av neuropsykiatriskt funktionssätt i en grupp.

Prompta
Skriva en textinstruktion till en AI-tjänst.

Relationism
Spelsätt i fotboll som utgår från bollens position på plan i stället för vilka ytor som ska täckas.

Situationship
Längre relation som befinner sig någonstans mellan romantiskt förhållande och vänskap.

Snikflation
Strategi där företag i stället för att höja priser försämrar kvalitet, rabatter och service på produkter och tjänster.

Streamingfarm
Samling av stort antal gratiskonton till strömningstjänster, som har syftet att genom automatiserade strömningar generera ekonomisk ersättning eller få det att framstå som att ett visst innehåll är mer populärt än det verkligen är.

Tantparkour
Lättare fysisk träning för äldre där föremål i utemiljön används exempelvis som hinder att klättra över.

Toxisk positivitet
Positivt tänkande som innebär att negativa känslor på ett skadligt sätt trycks undan och förnekas.

Vild graviditet
Graviditet som genomförs helt utan kontakt med vården.


Om du vill bubbelhoppa in i lite longtermismiska kunskaper, så ta och tantparkoura dig ner till kontoret så kan vi prompta en generativ AI som inte blir ickad av känslighetsläsare. Eller så tar vi en kaffe och snackar lite...

Hojta på patrik@rubrik.se!