Tre nya ramavtal med Göteborgs Stad

2023-06-28 / Christian

Rubrik har tecknat tre nya ramavtal för Göteborgs Stad. Avtalen, som börjar gälla i december, avser redaktionella kommunikationstjänster, produktionsbyråtjänster samt kommunikationstjänster fullservice. 

– Det känns väldigt roligt att vi får fortsätta att erbjuda våra tjänster till Göteborgs Stad och flera av kommunerna i Göteborgs närområde de närmaste åren. Vi har under våra drygt 30 år som kommunikationsbyrå i Göteborg haft många intressanta samarbeten med ett stort antal av stadens bolag och förvaltningar, säger Ingrid Hellgren Sjöberg, vd på Rubrik. Nu hoppas vi kunna vara med och lösa nya spännande uppdrag under de kommande fyra åren. 

Rubrik ingår i byråalliansen More Alliance som består av 11 specialistbolag inom kommunikation med totalt 160 medarbetare. Bolagen sitter tillsammans i Brick Studios på Masthamnsgatan 5 och jobbar tätt tillsammans i många kunduppdrag. Förutom Rubriks tre ramavtal så har även systerbolaget Start Communication fått två avtal med Göteborgs Stad, dels avtal inom strategisk kommunikation och dels kommunikationstjänster fullservice.

– Genom More Alliance kan vi erbjuda såväl spetskompetens som helhetslösningar inom kommunikation för våra kunder. Med en väg in för kunden så tar vi ansvar för att lösa uppdragen med hjälp av de kompetenser som krävs i varje enskilt fall, säger Ingrid Hellgren Sjöberg.
 

Urval tidigare samarbeten med aktörer inom Göteborgs Stad:

Göteborgs Stadshus, Göteborgs Hamn, Förvaltnings AB Framtiden, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Göteborgs Spårvägar, Liseberg.

Stadsledningskansliet, Kulturförvaltningen, Ungdomsfullmäktige, Medarbetarcentrum, Kretslopp och vatten, Konsument och medborgarservice, Center för skolutveckling, Social resursförvaltning, Hemtjänsten.